Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi

Chương 8Cửa hàng chuyên doanh là cửa hàng phục vụ cho một thị trường bán lẻ cụ thể. Ví dụ như cửa hàng máy ảnh, nhà thuốc, nhân viên văn phòng phẩm và nhà sách. Nói cách khác, là một cửa hàng chuyên về một dòng sản phẩm. Cửa hàng chuyên doanh cạnh tranh với các loại cửa hàng khác như cửa hàng bách hóa, cửa hàng tổng hợp, siêu thị và cửa hàng đa dạng. Cửa hàng chuyên doanh là cửa hàng độc lập, không có chi nhánh.

Thẳng nam hay còn gọi là trực nam (直男) được hiểu là những người đàn ông có tính cách ngay thẳng, chính trực. Luôn có trách nhiệm với những gì mình nói và hành động, khác xa hoàn toàn với loại tra nam khốn nạn chỉ biết đùa giỡn tình cảm của con gái nhà lành.

Chỉ người con gái vừa xinh đẹp vừa học giỏi.

Học bá: 学霸 /xué bà/, là thuật ngữ để chỉ những người chăm chỉ học tập, giàu kiến thức.

Võng hồng: Người có tầm ảnh hưởng (influencer), là những nhân vật nổi tiếng trên Internet.

翻车 Lật xe (gặp thất bại/ sự cố): Chủ yếu biểu thị tình huống khiến một người lộ bản chất, bị tự vả hoặc không biết giấu mặt đi đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.