Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Phu Nhân Quyền Thần

Chương 19Lão thái thái tiếp tục nói: “Lúc ấy ngươi mới bốn năm tuổi, bé như vậy, khẳng định không nhớ rõ.”Khi nàng còn nhỏ, lão thái thái thật ra rất thích tiểu cô nương Thẩm Lệnh Thiện này, sinh ra phấn điêu ngọc trác, thập phần đáng yêu.

Thẩm gia cạnh cửa lại so với Giang gia cao hơn, Thẩm Tứ cô nương này tuổi nhỏ ở Thẩm gia lại được sủng ái, tuy rằng tuổi cùng Giang Dữ kém có chút nhiều, lại cũng không phải cái vấn đề gì lớn.Lại nói tổ phụ hai người.

Giang Hoài Thâm cùng Thẩm Hoằng đã là anh em bà con, lại là tiến sĩ cùng bảng năm Tuyên Long thứ mười ba, hai người cùng tiến Hàn Lâm Viện.

Sau tổ phụ Thẩm Lệnh Thiện, Vinh Quốc Công Thẩm Hoằng, quan trường đắc ý, ngồi vào vị trí Lại Bộ tả thị lang kiêm đông các đại học sĩ.

Mà Giang Hoài Thâm tính tình trung hậu thành thật, lại là vẫn luôn trì trệ không tiến thêm, bất quá chỉ là một chức chính lục phẩm phủ thừa Chiêm Sự Phủ.

Mà Thẩm Hoằng có hai nhi tử cũng có tiền đồ, so sánh với ba nhi tử của Giang Hoài Thâm, trừ bỏ trưởng tử Giang Hàn Nguyên xuất sắc chút, còn lại hai cái, một người chất phác, một người ăn chơi trác táng, cũng không xuất sắc.Sau khi tổ tông hai nhà qua đời, Thẩm gia từ trưởng tử của Thẩm Hoằng là Thẩm Đình Đông đương gia, ở hoàng thành địa vị như cũ là nước lên thì thuyền lên; trưởng tử Giang gia là Giang Hàn Nguyên, nhưng thật ra giỏi hơn phụ thân, đang lúc Giang gia dần dần có khởi sắc, Giang Hàn Nguyên lại cùng thê tử Nguyễn thị hai người trên đường rơi xuống vực bỏ mình.Giang gia từ đây xuống dốc không phanh.

Lúc ấy đúng là khi Giang gia xuống dốc nhất, Thẩm gia lại có ý tứ giải trừ hôn ước.

Lão thái thái nguyên bản liền không thích Thẩm lão thái thái kia cho sắc mặt, cảm thấy chỉ có bảo bối cháu gái nhà nàng trân quý nhất, ai cũng không xứng với nàng.

Lão thái thái cũng là sĩ diện, vừa vặn khi đó Giang Dữ có tranh đua, tuổi còn trẻ liền trúng tiến sĩ, tiền đồ tương lai như gấm.

Lão thái thái thấy Thẩm gia xem thường người, nhưng thật ra chủ động đồng ý từ hôn.

Từ nay về sau hai nhà dần dần chặt đứt lui tới.Lúc sau Giang gia nhờ Giang Dữ quang diệu môn mi.

Mà Thẩm gia lại vì một trận chiến, đại thương nguyên khí, Vinh Quốc Công Thẩm Đình Đông và đích trưởng tử, con trai thứ chết trận sa trường, Thẩm Đình Đông đại phòng một chi chỉ còn lại Tam công tử Thẩm Kính bất cần đời cùng Tứ cô nương Thẩm Lệnh Thiện đã xuất các.Lão thái thái tuy trong lòng kìm nén, nhưng mắt thấy Thẩm gia biến thành dáng vẻ này, trong lòng nàng cũng không ít dễ chịu.

Nào biết trưởng tôn tiền đồ như gấm này, thế nhưng còn nhớ mãi Thẩm Tứ cô nương Thẩm Lệnh Thiện đã gả làm vợ người kia.Lúc trước người làm mai tới giới thiệu cho Giang Dữ, giới thiệu người nào không phải tiểu thư khuê các xuất thân cao quý tri thư đạt lý? Lão thái thái thấy trưởng tôn say mê quan trường, mỗi lần đều cự tuyệt, còn tưởng rằng ánh mắt hắn bắt bẻ, rốt cuộc lấy thân phận với vẻ ngoài của hắn, cưới công chúa cũng là không phải không được, ai mà nghĩ tới, lại là một cây gân như vậy?Lúc này lão thái thái nhìn Thẩm Lệnh Thiện, cũng rất có vài phần ý tứ nhận mệnh.Thẩm Lệnh Thiện nghe lão thái thái kể chuyện lúc nhỏ thì nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng.

Nàng thật là nhớ không rõ.Bên cạnh Nhị phu nhân Quách thị cũng nói: “Cũng không phải sao? Dữ Ca Nhi từ nhỏ liền đau tức phụ, lúc ấy Loan tỷ nhi còn luôn khóc nhè, nói đại ca không thương nàng đâu.” Được nói đến là thân muội muội của Giang Dữ, Giang Loan.Cái này Thẩm Lệnh Thiện nhớ rõ.

Giang Loan so với nàng nhỏ hơn hai tuổi, từ nhỏ liền cùng nàng không hòa hợp, tính tình cũng kiều khí chút.

Lão thái thái đối với ba tôn nhi đại phòng không phải rất thương yêu, lại là vô cùng sủng cháu gái Giang Loan này.Sau khi nàng cùng Giang Dữ giải trừ hôn ước, nàng cùng Giang Loan cũng không còn gặp qua.

Nửa năm trước nàng cùng Giang Dữ thành thân, thời điểm nháo động phòng, thật ra có chú ý tới Giang Loan.

Nàng chải búi tóc phụ nhân, nhìn qua sắc mặt hồng nhuận, hẳn là sống rất khá.

Bất quá xem khi nhìn Thẩm Lệnh Thiện, lại không quá vui mừng.Nàng cũng lý giải được, lấy tính tình Giang Loan, sợ vẫn là nhớ kỹ chuyện nàng nháo cùng Giang Dữ từ hôn.

Rốt cuộc đến nàng đều cảm thấy khi đó chính mình làm quá mức —— lúc ấy Giang Dữ mới vừa mất đi song thân, nàng lại cả đầu đều là nhị biểu thúc Trình Toản, mắt thấy Trình gia muốn dời đến Lạc Châu, càng là hận không thể theo sát Trình Toản cùng đi.Nàng hướng tổ mẫu đi Giang gia từ hôn.

Nhưng khi đó nếu là giải trừ hôn ước, Vinh Quốc Công phủ bọn họ chính là sẽ bị người khác chọc cột sống…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.