Chương 86

Chương 94Dựa

: Trên Internet hoặc trong cuộc sống hàng ngày, người ta sử dụng “dựa” để thể hiện sự ngạc nhiên, cảm thán hoặc phản đối, thường không có nghĩa cố định.

Ngũ vị tạp trần

: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.

Đánh giá dựa trên hành động chứ không dựa vào suy nghĩ của người đó

: Câu gốc “luận tích bất luận tâm” (Luận Ngữ – Khổng Tử)

Bách thiện hiếu vi tiên, nguyên tâm bất nguyên tích, nguyên tích bần gia vô hiếu tử.

Vạn ác d4m vi thủ, luận tích bất luận tâm, luận tâm thế thượng thiểu hoàn nhân.

(Trong trăm việc thiện, việc hiếu đứng đầu, hiếu bắt nguồn từ tâm chứ không phải từ tích (sự vật, sự việc, tích trong dấu tích, vết tích, sự tích), nếu bắt nguồn từ tích thì nhà nghèo không có ai là có hiếu. Trong vạn việc xấu, việc dâm đứng đầu, để đánh giá dựa vào tích chứ không dựa vào tâm, vì nếu tính theo tâm thì thế gian quá thiếu người hoàn mỹ/ người không có khuyết điểm.)

Ngược luyến tình thâm

: Thể loại buồn, thường có những cái kết không có hậu hoặc có nghĩa là ngược tâm.

Mada mado

: một câu cửa miệng trên Internet, hiệu ứng âm thanh của tiếng Nhật もっともっと, có nghĩa là nhiều hơn và nhiều hơn nữa ~.

Xoát

 ở đây là loại bỏ, đào thải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.