Chương 86

Chương 90Lâu đài trên không: có nghĩa là tòa lâu đài bay lơ lửng giữa không trung, đây là cách nói ẩn dụ cho những điều hão huyền hoặc những điều tưởng tượng không có thật.

Kiếm tiền đen (恰烂钱): Từ “恰” tức là chữ 吃 (Ăn), đây là cách phát âm địa phương của vùng Tây Nam, Trung Quốc. Từ “Kiếm tiền đen” thường ám chỉ việc người nhận quảng cáo biết sản phẩm có vấn đề nhưng vẫn ra sức giới thiệu cho người hâm mộ.

Món từ hoa hiên cũng đã nguội lạnh từ lâu:

Hoa hiên (Tên khoa học: Hemerocallis), còn được gọi là cỏ vong ưu. Hoa hiên thường nở lúc bình minh và tàn lúc hoàng hôn, thời gian nở rất ngắn. Một khi bỏ lỡ thời gian hái, sẽ không có cơ hội hái lại. Khi nói hoa hiên lạnh, từ “lạnh” trong câu không ám chỉ độ ấm, mà ám chỉ ý nghĩa của “sa ngã”, “vô vọng”, “lỡ”. Vì vậy, “hoa huệ lạnh” có thể hiểu là “bỏ lỡ thời điểm hái hoa huệ”, là một ẩn dụ cho ý nghĩa rằng đã sự bỏ lỡ, không còn cơ hội và đã quá muộn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.