Chương 6

Chương 9(*) 炕: giường đất; giường lò (của người phương bắc Trung Quốc)

(*) 打鸭子上架: Thành ngữ mang nghĩa bị ép làm chuyện ngoài tầm với, ngoài khả năng của một người

“Bảo bối của em ơi, bảo bối của em à / Cho anh chút ngọt ngào này / Để anh ngủ một giấc nồng say…” 

“Trong vô vàn nỗi hân hoan không tên / tôi chỉ thích mỗi mình em.”


Chú thích bài hát:

(1) Bảo Bối – Trương Huyền: Vì bài này ra khá lâu rồi, từ 6 7 năm trước nên Trà vẫn để tên bài và lời bài là bảo bối sau khi search trên youtube.

(2) Thích – Trương Huyền

Tâm sự mỏng của Trà Trà:

– Hôm nọ đứa em chụp Trà xem bài cfs về vấn đề editor người miền Nam mà lại để là “Vâng” thay vì “Dạ” nên sẵn đây Trà muốn nói một chút về ngôn ngữ cột mác Trà Trà nha.

– Về “Vâng” thì là đơn giản là do ngoài đời 90% Trà đáp “Vâng” với các bậc cha chú dù ở miền Nam, làm việc cũng trong Nam nốt. Thành ra dù là người miền Nam nhưng Trà nói chuyện và gõ chữ cũng khá ba mứa, ngoài “ạ” “vâng” ra thì còn dùng “tánh tình” thay vì “tánh tình”, “ghi-ta” thay vì “guitar”, “căn tin” thay vì “nhà ăn” Chắc ngoài “vâng” ra thì Trà có xu hướng dùng từ Nam hơn một xíu nhưng chắc cú không phải “thuần” Nam trăm phần trăm rồi (Đấy là nếu bạn thắc mắc).

– Thế thôi, đọc vui hén ^^.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.