Chương 6

Chương 10(*) Hoặc vằn thắn (theo miền Bắc) là một món ăn có nguồn gốc từ vùng 

Quảng Đông

 Trung Quốc, phổ biến ở nhiều nước Á Đông.

(*) Vận may, phước phần, nhưng vì câu này là đang khuyên đừng thở dài nên Trà edit thành phúc khí để câu liên kết hơn nhé.

(*): Bính âm S – “Song” “Sheng” (Tống / Thanh) ; “Shu” (Thư)


Tâm sự mỏng của Trà Trà:

– Phần giải thích thêm nếu ai có thắc mắc hay rối nha: Mấy chương dạo gần đây có 3 kỳ nghỉ lễ liên tiếp: Lễ Tạ Ơn – Giáng Sinh (Cuối năm, thường nghỉ 1 đến 2 ngày), sau đó là Tết Dương Lịch (Mình hay kêu Tết Tây á), bên Việt Trà lúc Trà học là cỡ 1 bữa đúng 1/1 thôi nhưng chắc bên Trung tầm 2 – 3 hôm, cuối cùng là kỳ nghỉ đông cũng tức là tết Nguyên Đán, tết âm lịch, được nghỉ tầm hơn một tuần thì phải.

– Không biết có ai còn nhớ ở phần giới thiệu quê Thư Niệm không ha, vì phần này có đề cập tới chuyện nhà của Giang Điềm nên Trà giải thích thêm luôn, Thôn < Huyện < Tỉnh < Thành phố, một huyện có thể có nhiều thôn, Giang Điềm với Thư Niệm chung quê (Tức là chung huyện + tỉnh + thành phố) nhưng khác thôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.