Chương 347

Chương 803Chương 803

Đại Kiếm Đế?

Chuyện này sao có thể?

Chuyện này hoàn toàn không thể nào!

Thế nhưng tiếng kiếm kêu đó…, tiếng kiếm kêu của một Kiếm Đế có thể giàu uy lực tới vậy sao?

Không thể nào!

Hơn nữa, cảnh giới của Diệp Quân thấp như vậy, mới ở cảnh giới Địa Pháp, sao có thể là Đại Kiếm Đế?

Lục Thiên nhìn Diệp Quân, khoảnh khắc này, trong lòng gã đã hơi kiêng dè.

Nếu chỉ là Kiếm Đế thì còn tốt, nhưng Diệp Quân là Đại Kiếm Đế, điều đó hoàn toàn khác biệt!

Tất cả mọi người đang có mặt đều nhìn về phía Diệp Quân với vẻ không thể tin nổi, tên này thật sự là Đại Kiếm Đế sao?

Diệp Quân đứng yên tại chỗ trầm mặc không nói!

Bây giờ hắn cũng đang rất lúng túng!

Kiếm Hành Đạo thể hiện một chút nhưng thật sự khiến cho da đầu người khác phát tê!

Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Quân giả vờ!

Hắn lại chẳng thể giải thích được!

Có điều lúc này hắn cũng đang kinh ngạc, kiếm Hành Đạo này thật sự khủng bố, chỉ một tiếng kiếm kêu đã đáng sợ tới vậy!

Rất rõ ràng, bản thân dùng nó còn chẳng lợi hại bằng tự nó chơi!

Một thanh kiếm lại không hợp lý thường tới vậy!

Thực lực của cô cô váy trắng không cần nghĩ cũng biết được!

Mẹ nó!

Lại bị Tháp gia chơi một vố rồi!

Đại Kiếm Đế cái khỉ gió!

Thực lực của cô cô váy trắng này ít nhất cũng bằng với mấy Đại Kiếm Đế hợp lại nhỉ?

Tháp gia vô liêm sỉ!

Ngày nào cũng ghẹo người khác!

Tiểu Tháp lúc này cũng cạn lời, nó không hy vọng kiếm Hành Đạo thể hiện linh tinh, tên này cứ thể hiện thì thật sự sẽ khiến trời long đất lở!

Thế nhưng không còn cách nào khác, nó không dám nói gì nhiều!

Kiếm Hành Đạo bây giờ không bị Thiên Mệnh Váy Trắng ràng buộc, nếu như thật sự muốn làm loạn thì ai có thể áp chế được đây?

Mấy người Kiếm Tông đang có mặt lúc này cũng sững sờ, sư đệ Diệp Quân này là Đại Kiếm Đế ư?

Che giấu kỹ vậy?

Bọn họ rất hoài nghi, nhưng cũng rất vui!

Lúc này, một đệ tử Kiếm Tông đột nhiên bực tức gào lên: “Đại Kiếm Đế! Đẳng cấp! Mẹ kiếp!”

Mọi người: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.