Chương 347

Chương 785Chương 785

Thiên hạ đệ nhất Tông không phải là thứ để đùa!

Lúc này, Cát trưởng lão đột nhiên nói: “Nếu như các vị kiêng dè thì chuyện này cứ thế bỏ đi thôi! Tiên Bảo Các chúng ta đi xin lỗi Kiếm Tông bọn họ một câu?”

Mọi người trầm mặc.

Chuyện này rõ ràng không thể!

Cát trưởng lão đứng dậy, vẻ mặt lạnh tanh: “Lần này, toàn vũ trụ đều đang nhìn vào Tiên Bảo Các chúng ta, nếu không lấy lại thể diện thì uy danh của Tiên Bảo Các chúng ta sẽ rơi xuống vực thẳm. Tới lúc đó, người đời sẽ không còn kính nể Tiên Bảo Các nữa đâu!”

Cả đám trưởng lão đồng loạt gật đầu tỏ ý tán đồng.

Tần Phong ngồi ở phía cuối không lên tiếng, cũng không tỏ thái độ.

Cát trưởng lão đột nhiên nói: “Truyền lệnh, tăng số tiền treo thưởng cho người bắt được Diệp Quân lên một nghìn vạn tiên tinh!”

Một nghìn vạn tiên tinh!

Mọi người trầm mặc.

Bây giờ Diệp Quân tới Kiếm Tông, đừng nói là một nghìn vạn tiên tinh, dù là một trăm triệu viên tiên tinh thì e rằng cũng không ai dám đi giết!

Dường như biết được mọi người đang nghĩ gì, Cát trưởng lão đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Là thái độ, để cho người đời biết được thái độ của Tiên Bảo Các, chúng ta và Diệp Quân đó một mất một còn!”

Nói xong, ông ta đứng dậy rời đi!

Tan họp!

Tần Phong cũng đứng dậy đi luôn!

Trên quảng trường, Nam Cung Trấn đang đứng trước tượng của các chủ Tiên Bảo Các – Tần Quan, ông ta trầm mặc không nói gì.

Lúc này, Tần Phong đột nhiên đi tới bên cạnh ông ta.

Nam Cung Trấn khẽ nói: “Tần trưởng lão, Diệp Quân đó không đơn giản chút nào!”

Tần Phong gật đầu: “Ta biết, ta từng tiếp xúc với huynh ấy rồi!”

Nam Cung Trấn lắc đầu thở dài: “Tiên Bảo Các chúng ta thật sự không nên chọn phe như thế, dù là chọn phe thì cũng không nên hò reo cổ vũ cho người mang thiên mệnh kiểu vậy! Tiên Bảo Các chúng ta cần phải nịnh nọt người mang thiên mệnh tới thế sao? Mất giá quá!”

Tần Phong khẽ cười nói: “Ông cho rằng bọn họ không hiểu sao?”

Nam Cung Trấn nhìn về phía Tần Phong, kinh ngạc: “Bọn họ biết ư?”

Tần Phong khẽ cười: “Bọn họ có thể đi tới bước này đều không hề ngu xuẩn!”

Nam Cung Trấn không hiểu: “Vậy tại sao bọn họ còn phải làm như thế?”

Tần Phong trầm giọng nói: “Quyền lợi!”

Nam Cung Trấn ngẩn ra, sau đó nói: “Đổi nhiệm kỳ?”

Tần Phong gật đầu: “Sắp tới lúc đổi nhiệm kỳ rồi, nếu không lập được công lớn thì bọn họ đều sẽ bị thay đổi, quản sự bên dưới sẽ lên thay… Quyền lợi này cầm lên thì dễ mà đặt xuống thì khó! Vậy nên bọn họ buộc phải lập được công lớn, mà muốn lập công lớn trong thời gian ngắn thì chỉ có thể lựa chọn người mang thiên mệnh. Một khi người mang thiên mệnh đánh bại Diệp Quân và được phong làm thiếu chủ của thư viện Quan Huyên, tới lúc đó, Tiên Bảo Các sẽ là công thần số một, quyền tiếng nói của các trưởng lão Tiên Bảo Các sẽ đạt tới đỉnh cao. Lúc đó, dù là phó các chủ Ưng Thanh e rằng cũng phải nể mặt bọn họ mấy phần!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.