Chương 347

Chương 783Chương 783

Rất nhanh, bà ấy đã biến mất.

Trương Vân Thiên suy nghĩ rồi nói: “Nam Ly động chủ, tiếp theo chắc chắn Tiên Bảo Các sẽ đối phó với chúng ta, thế nên bây giờ chúng ta sẽ liên minh, giúp nhau cùng tiến cùng lùi, được không?”

Nam Ly Âm gật đầu: “Được!”

Chẳng mấy chốc, mọi người đã giải tán!

Tiên Bảo Các.

Trong một đại điện, các trưởng lão của Tiên Bảo Các đều có mặt.

Nam Cung Trấn cũng có mặt ở đó.

“Hỗn xược!”

Cát trưởng lão bỗng đập bàn đứng lên, vẻ mặt u ám: “Hay cho một Kiếm Tông, dám xem thường Tiên Bảo Các ta!”

Nói rồi ông ta nhìn Nam Cung Trấn, tức giận nói: “Bà ta muốn chiến thì chiến, sao ông phải sợ bà ta?”

Nam Cung Trấn im lặng!

Mẹ kiếp!

Đó là một vị Đại Kiếm Đế đấy, hơn nữa còn là Đại Kiếm Đế đã sống sót sau trận đại chiến Hư Chân. Chiến sao? Ông đi mà đánh với bà ấy kìa!

Đối với Kiếm Đế sống sót trên chiến trường Hư Chân, ông ta thật sự rất kiêng dè, họ đều bò ra từ đống người chết đấy!

Sức chiến đấu tuyệt đối không phải là thứ người thường có thể sánh được đâu!

Cát trưởng lão nổi trận lôi đình: “Lần này chúng ta nhún nhường trước Kiếm Tông, chắc chắn sẽ bị người đời chê cười!”

Nói rồi ông ta nhìn Nam Cung Trấn với ánh mắt tràn ngập bất mãn!

Nam Cung Trấn do dự một lát rồi nói: “Đại trưởng lão, nếu dốc hết sức đại chiến, ông thấy có xứng đáng không?”

Cát trưởng lão giận tím mặt: “Có gì mà không xứng? Ông có để ý tới danh dự không hả? Người đời đều đặt Tiên Bảo Các chúng ta ngang hàng với thư viện Quan Huyên, mà bây giờ, một Kiếm Tông đã dọa lui được cường giả của Tiên Bảo Các ta, người đời sẽ nhìn Tiên Bảo Các chúng ta thế nào?”

Sĩ diện?

Sắc mặt Nam Cung Trấn chợt hơi khó coi. Mẹ kiếp, thứ ông cần phải suy nghĩ bây giờ không phải nên là vì sao Kiếm Tông với phúc địa Linh Hư và cả động thiên Tuế Nguyệt đều dốc sức giúp đỡ Diệp Quân kia như thế à?

Ông không thấy có gì lạ thường hết sao?

Ông không thấy trong chuyện này có tình tiết gì đó quái lạ à?

Ông không cảm thấy Diệp Quân kia thật sự rất không đơn giản hả?

Vốn dĩ ông ta định nói ra nhưng ông ta đã phát hiện đa số trưởng lão ở đây đều đang nhìn mình với ánh mắt phẫn nộ, cho rằng ông ta đã làm mất mặt Tiên Bảo Các.

Thấy cảnh này, lòng Nam Cung Trấn bỗng chùng xuống!

Ông ta biết, bây giờ Tiên Bảo Các đã quá lớn mạnh rồi!

Tiên Bảo Các chính là một trong hai thế lực lớn nhất hiện nay, bây giờ lại bắt quàng với người mang thiên mệnh, có thể nói Tiên Bảo Các càng phách lối, không xem ai ra gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.