Chương 347

Chương 781Chương 781

A La nhìn thống lĩnh đạo binh Nam Cung Trấn kia với vẻ mặt vô cảm.

Nam Cung Trấn nhìn chằm chằm A La: “A La Đại Kiếm Đế, bà đường đường là một Đại Kiếm Đế, ra tay với tiểu bối hơi mất giá rồi đấy!”

A La nhướng mày: “Thấy khó chịu à?”

Nam Cung Trấn nheo mắt lại, A La xòe tay ra, một thanh phi kiếm đã xuất hiện trong tay bà ấy, bà ấy nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn: “Thấy khó chịu thì cứ chiến là được rồi!”

Cứ chiến là được rồi!

Nghe A La nói vậy, những cường giả của phúc địa Linh Hư và động thiên Tuế Nguyệt đều nhìn nhau.

Kiếm Tông này mạnh mẽ quá!

Nam Cung Trấn nhìn chằm chằm A La mà không lên tiếng!

Chiến sao?

Không phải Tiên Bảo Các không có lực để chiến!

Nhưng nếu đánh nhau thì sẽ lớn chuyện!

Địa vị của Kiếm Tông ở thư viện Quan Huyên quá đặc biệt!

Hơn nữa, thực lực của Kiếm Tông thật sự rất đáng sợ, nếu đánh nhau thật, quả thật những kiếm tu trong Kiếm Tông quá khó đối phó.

Quan trọng nhất là nếu bọn họ đánh nhau với Kiếm Tông thì chắc chắn thư viện Quan Huyên sẽ đứng về phía Kiếm Tông!

Kiếm Tông là một thanh kiếm của thư viện Quan Huyên, chắc chắn thư viện không thể tự phế võ công, bẻ gãy thanh kiếm này của mình, dù bọn họ có muốn như vậy cũng không dám làm vậy!

Tông chủ trước của Kiếm Tông là ai?

Là người mang thiên mệnh!

Tông chủ trước đó nữa là ai?

Cũng là người mang thiên mệnh!

Ngoài Kiếm Chủ Nhân Gian, không một ai có thể phế đi Kiếm Tông!

Nam Cung Trấn suy nghĩ rồi nói: “A La Đại Kiếm Đế, đúng là Kiếm Tông rất đặc biệt nhưng cũng phải nói đạo lý chứ?”

Phía xa, Nhị trưởng lão kéo tay áo Đại trưởng lão đứng bên: “Ông ta sợ rồi!”

Đại trưởng lão gật đầu: “Ta nhìn ra được!”

Nam Cung Trấn tiếp tục nói: “Diệp Quân này bây giờ vẫn đang là người thư viện truy nã, Kiếm Tông làm thế này…”

A La cắt ngang lời Nam Cung Trấn: “Đó là chuyện của Kiếm Tông ta, liên quan gì tới Tiên Bảo Các các ông?”

Sắc mặt Nam Cung Trấn vô cùng khó coi: “A La Đại Kiếm Đế, Diệp Quân này không chỉ là người thư viện truy nã, hắn cũng là người Tiên Bảo Các ta truy nã. Kiếm Tông của bà bảo vệ hắn, thật sự không xem Tiên Bảo Các bọn ta ra gì à? Bà…”

A La lại ngắt lời Nam Cung Trấn: “Nếu ông thấy khó chịu thì chiến thôi! Sao phải nói mấy lời thừa thãi này?”

Vẻ mặt Nam Cung Trấn cứng đờ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.