Chương 347

Chương 770Chương 770

Thằng nhóc này lại là hậu nhân của Kiếm Chủ Nhân Gian!

Chẳng trách lại yêu nghiệt đến cỡ này!

Đại trưởng lão nhìn Diệp Quân, không nhìn thì thôi, vừa nhìn ông ta đã giật cả mình, thằng nhóc này thật sự rất giống Kiếm Chủ Nhân Gian!

Giây phút này, ông ta thật sự tin vào lời Nam Ly Âm nói!

Giống thật đấy!

Lúc này, Nam Ly Âm bỗng truyền âm: “Chuyện này liên quan trọng đại, càng ít người biết càng tốt, hiểu chưa?”

Đại trưởng lão cuống quýt gật đầu: “Ta hiểu! Ta hiểu hết!”

Nam Ly Âm bỗng thở phào nhẹ nhõm!

Lúc này, một đám trưởng lão nòng cốt vây lấy Đại trưởng lão, bọn họ cứ nhìn Đại trưởng lão như vậy thôi, mong nhận được một lời giải thích gì đó từ ông ta.

Mặt Đại trưởng lão không có biểu cảm gì: “Nhìn gì mà nhìn? Diệp công tử là bạn của động thiên Tuế Nguyệt chúng ta, vì bạn bè, động thiên Tuế Nguyệt chúng ta có thể lên núi đao xuống biển lửa, máu chảy đầu rơi, không tiếc mạng sống…”

Lúc này, Nhị trưởng lão bỗng kéo tay áo Đại trưởng lão: “Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi! Ông đừng nói lòng vòng, nói cái chính đi!”

Những trưởng lão nòng cốt khác cũng gật đầu như búa bổ, tỏ vẻ đồng tình!

Đại trưởng lão lén nhìn Diệp Quân bên cạnh rồi nghiêm túc nói: “Các ông không hiểu rõ con người của ta và tộc trưởng à? Bọn ta sẽ hại động thiên Tuế Nguyệt sao? Các ông cứ liều mạng là được! Không cần lo những cái khác!”

Mọi người: “…”

Nhị trưởng lão không cam tâm, ông ta truyền âm: “Lão Đại, ông tiết lộ chút đi mà! Nếu không lòng ta rối lắm, ông còn không tin ta sao?”

Đại trưởng lão suy nghĩ rồi truyền âm…

Một lát sau, đồng tử Nhị trưởng lão rút lại: “Ôi trời! Hả! Ôi trời!”

Đại trưởng lão vội kéo tay Nhị trưởng lão đang kích động: “Ông nhìn kỹ cậu ấy đi!”

Nhị trưởng lão nhìn Diệp Quân, Đại trưởng lão hỏi: “Giống không?”

Nhị trưởng lão run giọng nói: “Ông không nói thì ta không để ý, ông nhắc đến ta mới nhìn kỹ… ôi trời, giống quá đi mất!”

Đại trưởng lão nghiêm mặt nói: “Chuyện này liên quan trọng đại, đừng tiết lộ ra ngoài, biết chưa?”

Nhị trưởng lão gật đầu: “Ta hiểu! Ta hiểu hết!”

Đại trưởng lão nhắm mắt dưỡng thần!

Mà lúc này, đám trưởng lão nòng cốt lại nhìn Nhị trưởng lão, Nhị trưởng lão lập tức nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Ta với Đại trưởng lão và tộc trưởng sẽ hại động thiên Tuế Nguyệt sao? Các ông cứ liều mạng là được! Không cần lo những cái khác!”

Các trưởng lão đều ngơ người!

Hai người các ông sống ‘chó’ quá rồi đấy!

Phải nói rằng, các trưởng lão của động thiên Tuế Nguyệt đều đã ngơ cả người!

Với trí thông minh của bọn họ, đương nhiên nhìn ra được Nhị trưởng lão và Đại trưởng lão đã biết được gì đó, thế nên thái độ mới thay đổi ba trăm sáu mươi độ so với lúc đầu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.