Chương 347

Chương 767Chương 767

Sau khi trấn áp được cường giả của động thiên Tuế Nguyệt, Nam Ly Âm nhìn Diệp Quân: “Tiểu Quan, đi thôi!”

Nói rồi, bà ấy phất tay áo, không gian nứt ra, đường hầm thời không xuất hiện, bà ấy dẫn Diệp Quân đi thẳng vào đó.

Các cường giả của động thiên Tuế Nguyệt cũng vội vã đi theo!

Trong đường hầm thời không, Nam Ly Âm đi đầu tiên, hai tay bà ấy chắp sau lưng, mặt không cảm xúc!

Cược!

Lần này bà ấy phải cược một ván lớn!

Nếu tiên tổ đã xem trọng chàng trai này đến vậy thì bà ấy sẽ đánh cược, cược vào trực giác của mình và mắt nhìn người của tiên tổ!

Động thiên Tuế Nguyệt phát triển đến ngày hôm nay đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước nữa, khó càng thêm khó!

Mà lần này, Diệp Quân khiến bà ấy nhìn thấy một tia hy vọng!

Nếu Diệp Quân thắng người mang thiên mệnh… với thiên phú khủng bố của Diệp Quân, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một Đại Kiếm Đế siêu cấp!

Hơn nữa, quan trọng nhất là thân phận của chàng trai này tuyệt đối không đơn giản. Tiên tổ không thể nào không ý thức được sự khủng bố của thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các, nhưng tiên tổ vẫn bảo bà ấy dù có chết cũng phải giúp chàng trai này!

Điều này rất khác thường!

Tóm lại, cứ làm là được!

Sắc mặt của một vài cường giả tộc Nam Ly cực kỳ khó coi, tộc trưởng nhà mình bị sao vậy? Sao lại làm ra chuyện hoang đường thế này cơ chứ!

Nhưng lúc này, bọn họ không cũng không có sự lựa chọn nào khác, đâm lao phải theo lao thôi!

Lúc này mà tranh đấu nội bộ là việc làm ngu xuẩn nhất!

Ầm!

Đúng lúc này, đường hầm thời không ở phía xa bỗng sụp đổ!

Nam Ly Âm nheo mắt lại rồi phất tay áo, một luồng sức mạnh khủng bố bao trùm tất cả mọi người lại. Sau đó, Nam Ly Âm búng tay, cưỡng ép xé dòng chảy thời không hỗn loạn ra. Khi xuất hiện lại một lần nữa, bọn họ đã ở trong một mảng tinh không.

Đối diện với bọn họ là mười hai cường giả khủng bố!

Tiên binh của Tiên Bảo Các!

Thấy cảnh này, sắc mặt cường giả của tộc Nam Ly đều trở nên nghiêm trọng.

Ngoài mặt, Tiên Bảo Các có ba lực lượng võ trang lớn, lần lượt là tiên binh, đạo binh và thần vệ Võ Các trong truyền thuyết! Ba nhánh quân này được Tiên Bảo Các dốc sức bồi dưỡng, thực lực cực kỳ khủng bố.

Mà người có cảnh giới thấp nhất trong mười hai vị tiên binh trước mặt bọn họ đây cũng đã đạt đến cảnh giới Tạo Cực rồi!

Trên cảnh giới Đăng Phong chính là cảnh giới Tạo Cực!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.