Chương 347

Chương 746Chương 746

“Hỗn xược!”

Âu Dương trưởng lão nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy, ông ta tức giận nhìn Tần Phong: “Tần Phong, ngươi còn có phẩm chất không vậy? Hả?”

Tần Phong nhìn Âu Dương trưởng lão: “Muốn có phẩm chất à? Mẹ kiếp, ta nhường nó đấy”.

Mọi người: “…”

“Hỗn xược!”

Âu Dương trưởng lão tức đến mức không chịu được, tay phải siết chặt lại định ra đòn.

Lúc này Cát trưởng lão bỗng nói: “Đủ rồi”.

Âu Dương trưởng lão tức giận nhìn Tần Phong, cả ngoài toát ra khí tức đáng sợ.

Tần Phong nhún vai, sau đó ngồi xuống không nói thêm gì nữa.

Cát trưởng lão nhìn Tần Phong: “Tần trưởng lão, dù sao cũng là hội trưởng lão, cẩn thận lời nói một chút”.

Tần Phong bình tĩnh nói: “Con người ta bình thường sẽ không chửi bậy, trừ khi không nhịn được. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, ta làm mọi thứ là vì Tiên Bảo Các nhưng Âu Dương trưởng lão hết lần này đến lần khác nhắm vào ta, ta thật sự không nhẫn nhịn được nữa”.

Cát trưởng lão nhìn Tần Phong, sau đó nói: “Các ngươi đều là vì Tiên Bảo Các, lần này chúng ta đứng về phía người mang thiên mệnh cũng là vì Tiên Bảo Các. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta nên đoàn kết với nhau, cùng nhau chống lại kẻ thù”.

Tần Phong không nói gì nữa.

Âu Dương trưởng lão lạnh lùng nhìn Tần Phong, cũng không nói gì thêm.

Tiêu diệt Tần Phong?

Không thực tế lắm.

Vì thành tích của Tần Phong ở Tiên Bảo Các được xếp thứ nhất, người này có khả năng kiếm được nhiều tiền.

Trừ khi có lỗi lầm gì lớn, nếu không không thể tiêu diệt được Tần Phong.

Lúc này Cát trưởng lão bỗng nói: “Mục đích chính của việc bắt giữ Diệp Quân là để cho thế giới thấy thái độ của chúng ta, để người đời biết Tiên Bảo Các chúng ta đứng về phía người mang thiên mệnh. Chúng ta muốn thế giới hiểu rằng người nào đứng về phía Diệp Quân thì chính là kẻ thù của Tiên Bảo Các”.

Ông ta ngừng lại, rồi nói: “Ai có thể giết được Diệp Quân, Tiên Bảo Các sẽ thưởng cho người đó năm trăm vạn tiên tinh, ba cuốn công pháp, võ kỹ giản lược và ba viên nội đan yêu thú cấp Thần”.

Không ai phản đối cả.

Cát trưởng lão nhìn mọi người rồi nói: “Lui xuống hết đi”.

Tần Phong đứng lên rời đi.

Các trưởng lão khác cũng lần lượt ra khỏi đó.

Trong điện chỉ còn lại một mình Cát trưởng lão, Cát trưởng lão đứng dậy đi đến trước bức chân dung của Tần các chủ, khẽ hành lễ và nói: “Chỉ cần Diệp Quân chết, người mang thiên mệnh lên ngôi, Tiên Bảo Các chúng ta sẽ lại đạt tới đỉnh cao lần nữa. Xin các chủ hãy phù hộ cho Tiên Bảo Các chúng ta”.

Sau khi tan họp, Tần Phong đi tới bên dưới bậc đá, y ngẩng đầu nhìn chân trời, rất lâu rất lâu sau, y thở dài một hơi.

Bất lực!

Y có lòng tương trợ Diệp Quân, nhưng y biết bây giờ y không thể làm, cũng chẳng làm được gì hết!

Lệnh truy nã!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.