Chương 347

Chương 742Chương 742

Người phụ nữ nhìn Diệp Quân: “Đời trước của người mang thiên mệnh là Kiếm Chủ Nhân Gian, ngươi biết không?”

Diệp Quân gật đầu: “Ta biết!”

Người phụ nữ nhìn Diệp Quân với vẻ nghi hoặc: “Ngươi nắm chắc phần thắng không?”

Diệp Quân nhìn thẳng vào người phụ nữ: “Cho tới nay, đấu với người cùng cấp bậc ta chưa từng thua trận nào! Vượt mười cấp cũng chưa từng thua!”

Mọi người: “…”

Đánh nhau với người trong cùng cấp bậc chưa từng thua.

Hơn mười cấp cũng chưa từng thua.

Nghe Diệp Quân nói thế, mọi người lại bật cười.

Hay cho một thanh niên tự tin.

Ngông cuồng?

Thế nào mới là ngông cuồng, kiểu người nói năng xằng bậy không có thực lực mới gọi là ngông cuồng.

Người có thực lực không gọi là ngông cuồng mà gọi là tự tin.

Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, ánh mắt lóe lên vẻ khen ngợi, nhưng vẻ tán thưởng này biến thành sự tiếc nuối.

Nếu đây là người nhà họ Trương thì nhà họ Trương sẽ dậy vực mạnh mẽ.

Đáng tiếc!

Quá đáng tiếc.

Người phụ nữ thầm thở dài, nhưng nghĩ lại nếu người này kết hợp với phụ nữ đời sau của nhà họ Trương thì chẳng phải là người nhà họ Trương rồi sao?

Nghĩ đến đây, người phụ nữ lắc đầu khẽ cười, chuyện này có thể cưỡng cầu được à?

Tạo nên thiện duyên thôi, còn tương lai cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Người phụ nữ thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn Diệp Quân: “Cái gọi là truyền thừa chính là ý thức trao đổi với nhau, bọn ta sẽ đi vào ý thức của ngươi rồi trao đổi với ngươi, giải thích nghi vấn cho ngươi. Tất cả kinh nghiệm võ thuật cả cuộc đời bọn ta đều sẽ truyền lại cho ngươi, như thế ngươi sẽ tránh được rất nhiều đường vòng trên con đường võ thuật, nhưng có thể nhận được bao nhiêu thì phụ thuộc vào thực lực của người”.

Diệp Quân cúi đầu thật thấp: “Cảm ơn”.

Người phụ nữ khẽ gật đầu, sau đó bà ta và mọi người biến thành một luồng sáng màu trắng đi vào giữa trán Diệp Quân.

Vèo!

Thoáng chốc rất nhiều thông tin như thủy triều chảy vào trong đầu.

Diệp Quân siết chặt hai tay, hắn vội vàng ngồi xuống bắt đầu tiếp thu những kinh nghiệm của các tiên tổ nhà họ Trương, dần dần khí tức của hắn bắt đầu tăng lên.

Tiên Bảo Các ở đại lục Tiểu Quan.

Hôm nay những người lãnh đạo của Tiên Bảo Các mở một cuộc họp, mười chín vị quản sự của Tiên Bảo Các tề tựu trong điện.

Đứng đầu là một ông lão.

Người này chính là Cát Liên Hành – Đại trưởng lão bấy giờ của Tiên Bảo Các, ông ta cũng là người có quyền lợi lớn nhất ở Tiên Bảo Các.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.