Chương 13

Chương 14(*) Câu raw là Kỳ khai đắc thắng, câu này trích từ “kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công” (Cờ phất báo hiệu chiến thắng, ngựa quay về báo tin thành công), câu này thường là để chúc ai đó có thể dễ dàng thăng tiến, đạt thành công (tất nhiên), sự nghiệp (ở đây là chuyện học hành) suôn sẻ rộng mở.

(*): Kỳ tuyển sinh độc lập hay tuyển sinh riêng của một trường đại học, không áp dụng cách xếp điểm cũng như kết quả của kỳ thi đại học chung.


Tâm sự tuổi hồng của Ngải Ngư: 

Vậy là hai cục cưng tốt nghiệp cấp ba rồi, từ chương sau sẽ là phần đại học nhé.

Tâm sự mỏng của Trà Trà:

– Túi thơm ở đây không có ý nghĩa như dạng túi thơm định tình hồi xưa mà là kiểu túi thơm cầu may từa tựa “lộc” xin đầu năm ấy. Túi thơm này là túi vải, thường thêu thêm họa tiết và dùng màu vải khá bắt mắt (đỏ, xanh lá), bên trong thường để thuốc hoặc hương liệu. 

– Chương sau là đoạn đại học rồi nên Trà mạnh bạn:v đổi từ cậu sang anh từ chương 15 đến hết nghen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.