Chương 108

Chương 119Ngày 12/12

hay còn được biết đến với tên Shuangshier. Đây là một ngày siêu ưu đãi bắt nguồn từ Trung Quốc và nhiều người quan niệm đó như một biến thể của ngày 11/11. Ở Trung Quốc, ngày này có tên gọi khác là “thương xót tín đồ mua sắm” hoặc “thích thì giảm giá” bởi lẽ các mối buôn Trung Quốc thường tận dụng ngày này để “vợt” thêm khách hàng bỏ lỡ đợt săn deal hot trong ngày 11/11.

[*] Chỗ này theo bản gốc là “con rể” nhưng mình xin đổi lại thành “cháu rể” cho tương thích với quan hệ giữa ông bà và cháu nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.