Chương 108

Chương 111Nguyên văn là Nhất bộ tam hồi đầu [

一步三回头]

: nghĩa là đi một bước ngoái đầu lại ba lần.

Gốc là tráo y (

罩衣)

ý chỉ loại áo choàng/ áo khoác mặc bên ngoài để bảo vệ quần áo bên trong, chủ yếu được sử dụng cho công việc nội trợ và nhiều người mặc khi giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.

Miểu sát (秒杀)

, có thể hiểu theo chữ nghĩa là thanh toán đối thủ trong thời gian cực ngắn, là ra tay hành động nhanh ngoài dự tính của đối phương, khiến đối phương không thể ngờ được, vừa ra tay đã hoàn toàn áp đảo làm đối phương không kịp đỡ.

[*] Bản gốc là “Du lão tam” nhưng đặt vào ngữ cảnh câu giao tiếp thì mình xin đổi lại một chút nhé. Tuy không giữ được ý “lão tam” nhưng theo mình thì để thế này nghe sẽ thuận tai hơn. Có thay đổi gì trong cách gọi mình sẽ chú thích thêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.