fbpx

Chức năng thành viên

Để tận hưởng hết các lợi ích website mang lại , bạn có thể bỏ ra vài giây để đăng ký thành viên.

Các chức năng của thành viên như sau:

  1. Đánh dấu truyện ( Lưu lại truyện để đọc )
  • Đánh dấu truyện:

Để đánh dấu truyện bạn click vào ô  bookmark:

Đánh dấu chap truyện:

Các truyện đã lưu sẽ được hiển thị trong tài khoản của bạn

2. Lịch sử đọc truyện:

Giúp lưu lại lịch sử danh sách truyện mà bạn đã đọc:

Các truyện đã đọc được hiển thị ngoài trang chủ hoặc hiển thị trong tài khoản

3. Cài đặt để đọc truyện:

4. Cài đăt tài khoản: